Tag: Bezos

 

Bezos เล็งจ้างงานหุ่นยนต์ในคลังสินค้า 10,000 ตัว ในปี 2015

Bezos เล็งจ้างงานหุ่นยนต์ในคลังสินค้า 10,000 ตัว ในปี 2015

  ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Amazon ซีอีโอ Jeff Bezos บอกกับนักลงทุนว่าบริษัทจะใช้หุ่นยนต์ 10,000 ตัว ในการยกสินค้าในคัลงสินค้าทั่วโลก ซึ่งมากขึ้นจากที่มีราว 1,000 ตัว
Bezos ส่งจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่า Amazon จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง

Bezos ส่งจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่า Amazon จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง

  ผู้ถือหุ้น Amazon.com บางคนอาจตื่นเต้นที่บริษัทตัดสินใจเพิ่มค่าสมาชิก Prime สำหรับบริการจัดส่ง Two-Day Shipping เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งอาจจะช่วยผลักดันส่วนต่างกำไรให้มีมากขึ้น
Could not authenticate you.