Tag: OSHA

 

OSHA สืบสวนอุบัติเหตุการตายในคลังสินค้า Amazon

OSHA สืบสวนอุบัติเหตุการตายในคลังสินค้า Amazon

  สำนักงานความปลอดภัยชีวะอนามัยและสาธารณสุขพื้นที่ Harrisburg  หรือ OSHA กำลังสืบสวนการตายของพนักงานคนหนึ่งที่คลังสินค้า Amazon ในคาร์ลิสเซิล  
Could not authenticate you.