Tag: เยอรมัน

 

Amazon เผชิญปัญหาคนงานประท้วงขึ้นค่าแรงในเยอรมัน

Amazon เผชิญปัญหาคนงานประท้วงขึ้นค่าแรงในเยอรมัน

  Amazon.com ร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเผชิญกับการประท้วงของคนงานคลังสินค้าในประเทศเยอรมัน เรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรง
Amazon Prime ที่อังกฤษและเยอรมันปรับขึ้นราคาแล้ว

Amazon Prime ที่อังกฤษและเยอรมันปรับขึ้นราคาแล้ว

  ค่าบริการรายปีสำหรับการสมัครสมาชิก Amazon Prime ขึ้นราคาแล้วนอกสหรัฐ ทั้งในอังกฤษ และเยอรมัน 64% จากราคาเดิม 49 ปอนด์ หรือ 81 ดอลลาร์ ต่อปี ขึ้นไป 79 ปอนด์ หรือ 131 ดอลลาร์ต่อปี
Could not authenticate you.