Tag: ช้อปออนไลน์

 

Amazon สร้าง Wifi โซน ใน 3 เมืองหลักของอินเดีย หวังคนช้อปออนไลน์มากขึ้น

Amazon สร้าง Wifi โซน ใน 3 เมืองหลักของอินเดีย หวังคนช้อปออนไลน์มากขึ้น

ร้านค้าออนไลน์ Amazon.com Inc ได้ติดตั้ง Wifi โซน ใน 3 เมืองหลักของอินเดียเป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยให้คนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้นและช่วยให้ช้อปปิ้งออนไลน์ได้สะดวก
Could not authenticate you.