Tag: แปลงหนังสือเ

 

Amazon เซ็นสัญญากับ ศธ. แปลงหนังสือเป็น E-book ให้ครูกว่า 1 แสนคนทั่วบราซิล

Amazon เซ็นสัญญากับ ศธ. แปลงหนังสือเป็น E-book ให้ครูกว่า 1 แสนคนทั่วบราซิล

  Amazon ได้เซ็นสัญญาทำหนังสือ E-Book จ่ายแจกไปให้กับครูทั่วประเทศบราซิล โดยเป็นข้อตกลงกับกระทรวงการศึกษาของบราซิล ว่า Amazon จะแปลงหนังสือรูปเล่มให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลและกระจายไปสู่คุณครูแบบไร้สาย
Could not authenticate you.