Tag: บราซิล

 

Amazon เซ็นสัญญากับ ศธ. แปลงหนังสือเป็น E-book ให้ครูกว่า 1 แสนคนทั่วบราซิล

Amazon เซ็นสัญญากับ ศธ. แปลงหนังสือเป็น E-book ให้ครูกว่า 1 แสนคนทั่วบราซิล

  Amazon ได้เซ็นสัญญาทำหนังสือ E-Book จ่ายแจกไปให้กับครูทั่วประเทศบราซิล โดยเป็นข้อตกลงกับกระทรวงการศึกษาของบราซิล ว่า Amazon จะแปลงหนังสือรูปเล่มให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลและกระจายไปสู่คุณครูแบบไร้สาย
Amazon เริ่มจำหน่าย Kindle ในบราซิล ผ่านร้านค้าย่อยและจัดส่งทั่วประเทศ

Amazon เริ่มจำหน่าย Kindle ในบราซิล ผ่านร้านค้าย่อยและจัดส่งทั่วประเทศ

  Amazon เริ่มจำหน่าย Kindle ออนไลน์ในบราซิลในวันศุกร์นี้ ขยายจากเพียง Ebooks ไปสู่ผ่านร้านค้าเป็นครั้งแรกในลาตินอเมริกา และนี่เป็นความท้าทายที่สุดในตลาด E-commerce  
Could not authenticate you.