Tag: เริ่มธุรกิจ

 

5 วิธีการง่ายๆ ในการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจ

5 วิธีการง่ายๆ ในการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจ

กิจกรรมทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจได้ก็ต่อ เมื่อมีการวางแผนวิธีปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมและดีพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ การวางแผนยิ่งจะทวีค่าและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น การวางแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากเป็น พิเศษ โดยเฉพาะกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ คุณทิม เบอร์รี่ (Tim Berry) ประธานบริษัท Palo Alto Software Inc. และเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจ ได้แนะนำวิธีการวางแผนที่เรียบง่ายแต่เข้าถึงแก่นแท้ของธุรกิจไว้ 5 ขั้นตอน     1.การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) เป็นขั้นตอนที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกเื่พื่อวิเคราะห์ ข้อมูลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดเด่น (S = Strengths) จุดด้อย (W = Weaknesses) โอกาส (O = Opportunities) และอุปสรรค (T = Threats) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในทั้ง 4 เรื่องจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจ ที่แท้จริง อันจะนำมากำหนดกรอบและวางแผนทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวางแผนควรเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและระดมสมองตัดสิน ใจเพื่อให้ได้กรอบนโยบายและแผนการที่ดีที่สุดนั่นเอง     2.นำแผนที่ได้ไปลงลึกในรายละเอียดขั้นปฏิบัติ หลังจากกำหนดแผนธุรกิจจากข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ขั้นต่อมาก็คือการนำแผนที่ได้มาลงรายละเอียดขั้นปฎิบัติเพื่อนำไปใช้จริง [...]
ขาย Amazon ให้เป็น Passive Income ทำได้? มาฟังอาจารย์ Benz กัน #มีสัมมนาฟรีนะ https://t.co/RZBpFXk7ey
ขาย Amazon ให้เป็น Passive Income ทำได้? มาฟังอาจารย์ Benz กัน #มีสัมมนาฟรีนะ https://t.co/a5GChXg5l3
"ขอขอบคุณอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ 2 วัน เป็นจุดเริ่มต้นกับ Amazon ลงมือทำทีละขั้นอย่างถูกต้องครับ" . - เสียงจาก… https://t.co/b0aR23tDVf
ขาย Amazon ให้เป็น Passive Income ทำได้? มาฟังอาจารย์ Benz กัน #มีสัมมนาฟรีนะ https://t.co/m19DhtHdb3
ขาย Amazon ให้เป็น Passive Income ทำได้? มาฟังอาจารย์ Benz กัน #มีสัมมนาฟรีนะ https://t.co/IpeoNLOS8H
ขาย Amazon ให้เป็น Passive Income ทำได้? มาฟังอาจารย์ Benz กัน #มีสัมมนาฟรีนะ https://t.co/kCdLzjyF8o
ขาย Amazon ให้เป็น Passive Income ทำได้? มาฟังอาจารย์ Benz กัน #มีสัมมนาฟรีนะ https://t.co/Oo19T2TdAo
ขาย Amazon ให้เป็น Passive Income ทำได้? มาฟังอาจารย์ Benz กัน #มีสัมมนาฟรีนะ https://t.co/rTLjsjEO7F
Amazon Passive Income ทำได้? #มีสัมมนาฟรี เสาร์ 13 ส.ค https://t.co/2vEnHKotD5
"ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่แนะนำทางเดินเส้นนี้ครับ ทำให้ประหยัดเวลาลองผิดลองถูกได้เยอะเลยครับ" . - เสียงจากลูกศิษย์… https://t.co/tBbo7aZXho