Tag: เริ่มธุรกิจ

 

5 วิธีการง่ายๆ ในการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจ

5 วิธีการง่ายๆ ในการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจ

กิจกรรมทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจได้ก็ต่อ เมื่อมีการวางแผนวิธีปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมและดีพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ การวางแผนยิ่งจะทวีค่าและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น การวางแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากเป็น พิเศษ โดยเฉพาะกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ คุณทิม เบอร์รี่ (Tim Berry) ประธานบริษัท Palo Alto Software Inc. และเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจ ได้แนะนำวิธีการวางแผนที่เรียบง่ายแต่เข้าถึงแก่นแท้ของธุรกิจไว้ 5 ขั้นตอน     1.การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) เป็นขั้นตอนที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกเื่พื่อวิเคราะห์ ข้อมูลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดเด่น (S = Strengths) จุดด้อย (W = Weaknesses) โอกาส (O = Opportunities) และอุปสรรค (T = Threats) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในทั้ง 4 เรื่องจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจ ที่แท้จริง อันจะนำมากำหนดกรอบและวางแผนทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวางแผนควรเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและระดมสมองตัดสิน ใจเพื่อให้ได้กรอบนโยบายและแผนการที่ดีที่สุดนั่นเอง     2.นำแผนที่ได้ไปลงลึกในรายละเอียดขั้นปฏิบัติ หลังจากกำหนดแผนธุรกิจจากข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ขั้นต่อมาก็คือการนำแผนที่ได้มาลงรายละเอียดขั้นปฎิบัติเพื่อนำไปใช้จริง [...]
10 คีย์สินค้า Amazon Rope ปี 2018 ข้อมูลเฉพาะที่ส่งให้สมาชิก Benzio เท่านั้น! . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน A… https://t.co/yd6XV5nwUe
10 คีย์สินค้า Amazon Bike ปี 2018 ที่น่าสนใจบน Amazon . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon จริงจัง!? * สอบถาม… https://t.co/PqdZksxxsv
10 คีย์สินค้า Amazon Tennis ปี 2018 มีคนถามถึง เลยจัดมาให้ คลิกดูกันเลย . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon… https://t.co/B6F6Dp3ZmO
งาน OTOP Midyear 2018 https://t.co/MDCdr5vOAB
10 คีย์สินค้า Amazon Mug ปี 2018 อัพเดทล่าสุดจาก Amazon . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon จริงจัง!? * สอบถ… https://t.co/2A227T6lOw
10 คีย์สินค้า Amazon Shirt ปี 2018 เบนซิโอ้ จัดให้ขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้ว . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazo… https://t.co/8rGoTfI9Fy
10 คีย์สินค้า Amazon Plastic ปี 2018 รีบดูและวิเคราะห์กันด่วน! ก่อนคู่แข่งแย่งไปขาย! . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเ… https://t.co/WI0nTfLP23
1 ที่นั่งสุดท้าย.. และ.. 1 ที่นั่งสุดท้าย.. . ที่จะได้ลงทะเบียนคอร์ส.. Amazon Seller Workshop รุ่น 104.. . วันเสาร์… https://t.co/PkSyANPRfm
วิธีค้นหาไอเดียสินค้าไปขายบน Amazon ตอนที่ 1 . ☀ สนใจเรียนหาเงินจริงจังบน Amazon ☀ ➡ เรียน 2 วันเต็ม สอบถามได้ที่ #… https://t.co/tLWxluMbJs