Tag: ทุกเพศทุกวัย

 

12 หลักธรรม ชี้ทางชีวิตให้คนยุคใหม่ 2558 ทุกเพศทุกวัย ต้องอ่าน!

12 หลักธรรม ชี้ทางชีวิตให้คนยุคใหม่ 2558 ทุกเพศทุกวัย ต้องอ่าน!

12 หลักธรรม ชี้ทางชีวิตให้คนยุคใหม่ (Lisa) หลายคนมักคิดว่าเมื่อมีปัญหา มีทุกข์ จึงหันหน้าเข้าธรรมะ แต่สำหรับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ท่านชี้ทางให้เราว่า อยากให้คนเราใช้ธรรมะในเชิงป้องกันปัญหา ป้องกันทุกข์ เพื่อที่ว่าเมื่อเราหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้ คนเราจะได้ไม่จมอยู่กับทุกข์ใดนาน ๆ …. “แม่อยากให้ผู้อ่านทุกคนเป็นผู้หญิงที่เดินอยู่ในสังคมนี้อย่างสง่างาม เพราะว่าเรามีปัญหาเป็นสารถีนำทาง” ดังนั้น คนที่อยากเป็นสุขในชีวิตจึงควรยึดถือปฏิบัติให้หลักธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ทาง 1. สัมมาทิฏฐิ มีปัญญา คือ เข้าใจว่าทุกข์มีไว้ให้เห็น ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็น คนเราต้องเจอทุกข์ ทุกข์มันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์สั้น ๆ มีไว้ให้เห็นแล้วก็จบไป   2. สัมมาสังกัปปะ ต้องไม่มุ่งร้าย ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหงผู้อื่น ไม่พยาบาท ไม่ผูกโกรธ ไม่เพลิดเพลินในกามคุณห้า แต่เราต้องรู้จักให้อภัย เกื้อกูลกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในอดีต อย่าจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนาน ๆ   3. สัมมาวาจา ศีลในสังคม คือเราต้องไม่ใช้วาจาทำให้ใครเจ็บปวด ต้องใช้วาจาให้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ สื่อสารในสิ่งที่เป็นความจริง แต่ถึงเป็นความจริง ถ้าพูดแล้วคนอื่นทุกข์ เราก็ไม่ควรพูด [...]
10 คีย์สินค้า Amazon Rope ปี 2018 ข้อมูลเฉพาะที่ส่งให้สมาชิก Benzio เท่านั้น! . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน A… https://t.co/yd6XV5nwUe
10 คีย์สินค้า Amazon Bike ปี 2018 ที่น่าสนใจบน Amazon . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon จริงจัง!? * สอบถาม… https://t.co/PqdZksxxsv
10 คีย์สินค้า Amazon Tennis ปี 2018 มีคนถามถึง เลยจัดมาให้ คลิกดูกันเลย . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon… https://t.co/B6F6Dp3ZmO
งาน OTOP Midyear 2018 https://t.co/MDCdr5vOAB
10 คีย์สินค้า Amazon Mug ปี 2018 อัพเดทล่าสุดจาก Amazon . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon จริงจัง!? * สอบถ… https://t.co/2A227T6lOw
10 คีย์สินค้า Amazon Shirt ปี 2018 เบนซิโอ้ จัดให้ขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้ว . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazo… https://t.co/8rGoTfI9Fy
10 คีย์สินค้า Amazon Plastic ปี 2018 รีบดูและวิเคราะห์กันด่วน! ก่อนคู่แข่งแย่งไปขาย! . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเ… https://t.co/WI0nTfLP23
1 ที่นั่งสุดท้าย.. และ.. 1 ที่นั่งสุดท้าย.. . ที่จะได้ลงทะเบียนคอร์ส.. Amazon Seller Workshop รุ่น 104.. . วันเสาร์… https://t.co/PkSyANPRfm
วิธีค้นหาไอเดียสินค้าไปขายบน Amazon ตอนที่ 1 . ☀ สนใจเรียนหาเงินจริงจังบน Amazon ☀ ➡ เรียน 2 วันเต็ม สอบถามได้ที่ #… https://t.co/tLWxluMbJs