1. หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงิน ผ่านอีเมล pan@benzio.net

2. บริการที่สามารถขอคืนเงินได้ คือ คอร์สออนไลน์/บริการ/หนังสือ e-book ทุกแพ็คเกจที่มีการจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์ www.benzio.net เท่านั้น บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดแพ็คเกจบริการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้

4. บริการเสริมทุกประเภท ไม่สามารถขอคืนเงินได้

5. สงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน เมื่อมีการเรียกเก็บจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน

6. กรณีผู้ใช้บริการได้ชำระเงินเข้ามาด้วยช่องทางบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal การคืนเงินจะดำเนินการผ่านธนาคารผู้ออกบัตรหรือ PayPal เท่านั้น

7. หากลูกค้าละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งของเรา (เช่น เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ เป็นต้น) เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการของลูกค้าทันทีโดยไม่คืนค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น


1. If you are not satisfied with your purchase for our services, within 30 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order by email at pan@benzio.net

2. The only refundable service is “Class Online/Service/E-book” as advertised on the website www.benzio.net only. Other services are not eligible for refund.

3. Any upgrade order is non-refundable.

4. Any add-on service is non-refundable.

5. In the case that we provided a data migration service from your previous provider, we will deduct the fee of such service from your refundable amount. The transaction fee will also be deducted from your refundable amount.

6. In the case that your invoice was paid by credit/debit card or PayPal, the refund will be reversed directly to the origin of your payment method.

7. If you violate our terms of services, we have the right to terminate your service immediately and no refund will be given.

10 คีย์สินค้า Amazon Rope ปี 2018 ข้อมูลเฉพาะที่ส่งให้สมาชิก Benzio เท่านั้น! . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน A… https://t.co/yd6XV5nwUe
10 คีย์สินค้า Amazon Bike ปี 2018 ที่น่าสนใจบน Amazon . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon จริงจัง!? * สอบถาม… https://t.co/PqdZksxxsv
10 คีย์สินค้า Amazon Tennis ปี 2018 มีคนถามถึง เลยจัดมาให้ คลิกดูกันเลย . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon… https://t.co/B6F6Dp3ZmO
งาน OTOP Midyear 2018 https://t.co/MDCdr5vOAB
10 คีย์สินค้า Amazon Mug ปี 2018 อัพเดทล่าสุดจาก Amazon . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazon จริงจัง!? * สอบถ… https://t.co/2A227T6lOw
10 คีย์สินค้า Amazon Shirt ปี 2018 เบนซิโอ้ จัดให้ขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้ว . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเงินบน Amazo… https://t.co/8rGoTfI9Fy
10 คีย์สินค้า Amazon Plastic ปี 2018 รีบดูและวิเคราะห์กันด่วน! ก่อนคู่แข่งแย่งไปขาย! . * สนใจคอร์สเรียนขายสินค้าหาเ… https://t.co/WI0nTfLP23
1 ที่นั่งสุดท้าย.. และ.. 1 ที่นั่งสุดท้าย.. . ที่จะได้ลงทะเบียนคอร์ส.. Amazon Seller Workshop รุ่น 104.. . วันเสาร์… https://t.co/PkSyANPRfm
วิธีค้นหาไอเดียสินค้าไปขายบน Amazon ตอนที่ 1 . ☀ สนใจเรียนหาเงินจริงจังบน Amazon ☀ ➡ เรียน 2 วันเต็ม สอบถามได้ที่ #… https://t.co/tLWxluMbJs