เกี่ยวกับซอฟแวร์
ซอฟต์แวร์คำนวณนี้ได้ถูกสร้างมาจากต้นแบบต่างประเทศ ซึ่งความละเอียดของต่างประเทศมีบางส่วนที่ทำให้คนไทยไม่สามารถเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างยากในบางส่วน ในตอนแรกที่ผมได้ไฟล์นี้มาก็ งง ต่อฟังก์ชั่นต่างๆ และก็มีผู้ใช้ที่ผมได้ขายไปให้หลายคน ใช้งานไม่เป็นด้วยอุปสรรคในด้านภาษาอังกฤษที่คนไทยไม่เข้าใจกัน

ทำให้ผมเองได้ดำเนินการพัฒนาจากไฟล์เดิม ที่มีแต่ภาษาอังกฤษทั้งหมด เป็นภาษาไทย 99.99% ซึ่งยังมีภาษาอังกฤษในบางส่วน โดยหากส่วนไหนมีภาษาอังกฤษผมจะมีข้อความเพิ่มเติมไว้ เพื่อความเข้าใจของผู้ใช้ ผมได้พัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นเข้าไปใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเก็บรายชื่อลูกค้า ตัดของแบบอัตโนมัติ แม้แต่จะเป็นนามบัตรขอบคุณลูกค้า และอื่นๆ

เจตนาของผมเองในการพัฒนาไฟล์ตัวนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือมือใหม่ที่กำลังหัดเริ่มขาย หรือมืออาชีพที่ขายมานาน ต้นทุนที่ซื้อสินค้าเท่าไรในแต่ละเดือน เช็คของในสต๊อกว่าขาดเหลือเท่าไร หากขาดจะได้มาเพิ่มให้ทันการสั่งซื้อ มียอดขายสินค้าในแต่ละเดือนเท่าไร มีรายรับรายปีเท่าไร สัปดาห์ไหนเราขาดทุน หรือกำไร เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการตลาดในอนาคต เก็บชื่อร้านค้าที่เราไปติดต่อบ่อย

ผมหวังว่าซอฟต์แวร์คำนวณตัวนี้ น่าจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งจากการได้ให้ผู้ขายหลายๆคนทดสอบการใช้ ได้ผลตอบรับกลับมาดีมาก ในการช่วยเหลือการจัดเก็บชื่อลูกค้า แม้แต่การเช็คสต๊อกของ

ระบบที่ต้องการ
- โปรแกรม Microsoft Excel 2003
ประโยชน์ซอฟแวร์
- เก็บชื่อร้านค้าที่ติดต่อ
- เช็คต้นทุนสินค้าในแต่ละเดือน
- กำหนดรหัสสินค้า เช่น A0001 คือ Clothing Black เป็นต้น
- คำนวณค่าธรรมเนียมอีเบย์และPayPal ในหน้ากรอกราคาสินค้า พร้อมคำนวณต้นทุนในแต่ละสินค้า
- เปลี่ยนค่าธรรมเนียมอีเบย์และPayPal ได้ด้วยตัวเอง
- เก็บข้อมูลลูกค้า ชื่อ, ที่อยู่, สั่งจ่ายแบบไหน, หมายเลข Tacking Number, อีเมล และหมายเหตุอื่นๆ
- เช็คสินค้าแต่ละชิ้นได้ทันที เราได้กำไรเท่าไร
- เช็ครายรับรายจ่าย สามารถดูได้เป็นแบบรายสัปดาห์ โดยจะคำนวณรวมเป็นรายปีให้อัตโนมัติ
- สามารถปริ๊นซ์ชื่อลูกค้าออกมาในแต่ละชิ้นที่เราขายไป เพื่อนำไปติดหน้ากล่องพัสดุได้ทันที
- คำนวณค่าธรรมเนียมส่งเงินเข้าสู่ธนาคารกรุงเทพ
- คำนวณค่าธรรมเนียมการรับเงินจาก PayPal
- นามบัตรขอบคุณลูกค้า โดยจะมีชื่อ ID อยู่ในนั้นด้วย
- สามารถกำหนดอัตตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าห์หรือปอนด์ โดยจะผลไปทุกหน้าที่มีการคำนวณเป็นเงินบาท
- สนับสนุนการคำนวณ eBay USA หรือ eBay UK
ตัวอย่าง

ราคาซอฟแวร์

* ปิดการจัดจำหน่าย *

จะจัดส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลไปให้ภายใน 24 - 72 ชม. หลังจากทำการเช็คยอดเงินครับ

*** หมายเหตุ : การสั่งจ่ายทุกกรณี กรุณาเลือกด้วยว่าต้องการซอฟต์แวร์คำนวณประเทศไหน ระหว่าง USA หรือ UK ***

ติดต่อเรา

****
แสดงความนับถือ


รัตนชัย ฐาปนะพงศ์
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คำนวณอีเบย์